تکنولوژی نانو
در روغن نانیاکس
قلب خودرو شما همیشه منظم می تپد
موتور سالم هوای پاک
هر خودرویی با روغن موتور نانیاکس یک چیز دیگه است
#mk-edge-slider-5a19191db2ef2 { background-color: #000000; }
.button-5a19191db504e { margin-bottom: 15px; margin-top: 0px; min-width: 0px !important; } .button-5a19191db504e { background-color:#e09b09; } .button-5a19191db504e:hover { background-color:#d09008; } .button-5a19191db504e.three-dimension { box-shadow: 0px 3px 0px 0px #b37c07; } .button-5a19191db504e.three-dimension:active { box-shadow: 0px 1px 0px 0px #b37c07; }

کدام محصول نانیاکس برای خودرو شما مناسب است.

.full-width-5a19191db496f { min-height:0px; padding:60px 0 40px; margin-bottom:0px; background-color:#3d4045; } #background-layer--5a19191db496f { background-image:url(http://www.naniaxco.com/wp-content/themes/naniax/images/pattern/5.png); background-position:left top; background-repeat:repeat; ; } .full-width-5a19191db496f .mk-fancy-title.pattern-style span, .full-width-5a19191db496f .mk-blog-view-all { background-color: #3d4045 !important; }
Nano Race روغن موتور نانياكس

برای استفاده در موتور های بنزینی مدرن طراحی سال 2001 و ماقبل که به سطح کیفی API SJ و یا بایین تر نیاز دارد مناسب می باشد.

.button-5a19191db69c5 { margin-bottom: 15px; margin-top: px; min-width: 0px !important; } .button-5a19191db69c5 { border-color: #ffffff !important; color: #ffffff; } .button-5a19191db69c5:after { background-color:#ffffff; } .button-5a19191db69c5:hover { border-color: #ffffff !important; color: #222222 !important; } .button-5a19191db69c5:hover:after { background-color:#ffffff; } .button-5a19191db69c5:hover i { color: #222222; }
#animated-columns-5a19191db66fd.has-border { } #animated-columns-5a19191db66fd.has-border .animated-column-item { border-left-width:1px; border-bottom-width:1px; } #animated-columns-5a19191db66fd .animated-column-item { background-color:#0f1217; min-height:500px; } #animated-columns-5a19191db66fd .animated-column-item:hover { background-color:#31465b; } #animated-columns-5a19191db66fd .animated-column-item:hover .animated-column-title:after { background-color:#ffffff } #animated-columns-5a19191db66fd .animated-column-icon { color:#5841b8; font-size:128px; } #animated-columns-5a19191db66fd .animated-column-image-icon { width:128px; } #animated-columns-5a19191db66fd .animated-column-image-icon img { max-width:100%; } #animated-columns-5a19191db66fd .animated-column-item:hover .animated-column-icon{ color:#5841b8; } #animated-columns-5a19191db66fd .animated-column-title, #animated-columns-5a19191db66fd .animated-column-desc{ color:#ffffff; } #animated-columns-5a19191db66fd .animated-column-title { font-size:20px; } #animated-columns-5a19191db66fd .animated-column-title:after { background-color: #ffffff; } #animated-columns-5a19191db66fd .animated-column-item:hover .animated-column-title, #animated-columns-5a19191db66fd .animated-column-item:hover .animated-column-desc { color:#ffffff }
Nano ADVANCED روغن موتور نانیاکس

برای استفاده در موتور های بنزینی مدرن ۱۶ سوپاپ که به سطح کیفی API SM و یا پائین تر نیاز دارد مناسب میباشد.

.button-5a19191db7f31 { margin-bottom: 15px; margin-top: px; min-width: 0px !important; } .button-5a19191db7f31 { border-color: #ffffff !important; color: #ffffff; } .button-5a19191db7f31:after { background-color:#ffffff; } .button-5a19191db7f31:hover { border-color: #ffffff !important; color: #222222 !important; } .button-5a19191db7f31:hover:after { background-color:#ffffff; } .button-5a19191db7f31:hover i { color: #222222; }
#animated-columns-5a19191db7b36.has-border { } #animated-columns-5a19191db7b36.has-border .animated-column-item { border-left-width:1px; border-bottom-width:1px; } #animated-columns-5a19191db7b36 .animated-column-item { background-color:#0a0000; min-height:500px; } #animated-columns-5a19191db7b36 .animated-column-item:hover { background-color:#354459; } #animated-columns-5a19191db7b36 .animated-column-item:hover .animated-column-title:after { background-color:#ffffff } #animated-columns-5a19191db7b36 .animated-column-icon { color:#5841b8; font-size:128px; } #animated-columns-5a19191db7b36 .animated-column-image-icon { width:128px; } #animated-columns-5a19191db7b36 .animated-column-image-icon img { max-width:100%; } #animated-columns-5a19191db7b36 .animated-column-item:hover .animated-column-icon{ color:#5841b8; } #animated-columns-5a19191db7b36 .animated-column-title, #animated-columns-5a19191db7b36 .animated-column-desc{ color:#ffffff; } #animated-columns-5a19191db7b36 .animated-column-title { font-size:20px; } #animated-columns-5a19191db7b36 .animated-column-title:after { background-color: #ffffff; } #animated-columns-5a19191db7b36 .animated-column-item:hover .animated-column-title, #animated-columns-5a19191db7b36 .animated-column-item:hover .animated-column-desc { color:#ffffff }
Nano Speed روغن موتور نانیاکس

براي استفاده در موتور هاي بنزيني ( طراحي سال 1979 تا 1988 ) كه به سطح كيفي API SF و يا پايين تر نياز دارد مناسب مي باشد.

.button-5a19191db9845 { margin-bottom: 15px; margin-top: px; min-width: 0px !important; } .button-5a19191db9845 { border-color: #ffffff !important; color: #ffffff; } .button-5a19191db9845:after { background-color:#ffffff; } .button-5a19191db9845:hover { border-color: #ffffff !important; color: #222222 !important; } .button-5a19191db9845:hover:after { background-color:#ffffff; } .button-5a19191db9845:hover i { color: #222222; }
#animated-columns-5a19191db9418.has-border { } #animated-columns-5a19191db9418.has-border .animated-column-item { border-left-width:1px; border-bottom-width:1px; } #animated-columns-5a19191db9418 .animated-column-item { background-color:#131a24; min-height:500px; } #animated-columns-5a19191db9418 .animated-column-item:hover { background-color:#31465b; } #animated-columns-5a19191db9418 .animated-column-item:hover .animated-column-title:after { background-color:#ffffff } #animated-columns-5a19191db9418 .animated-column-icon { color:#5841b8; font-size:128px; } #animated-columns-5a19191db9418 .animated-column-image-icon { width:128px; } #animated-columns-5a19191db9418 .animated-column-image-icon img { max-width:100%; } #animated-columns-5a19191db9418 .animated-column-item:hover .animated-column-icon{ color:#5841b8; } #animated-columns-5a19191db9418 .animated-column-title, #animated-columns-5a19191db9418 .animated-column-desc{ color:#ffffff; } #animated-columns-5a19191db9418 .animated-column-title { font-size:20px; } #animated-columns-5a19191db9418 .animated-column-title:after { background-color: #ffffff; } #animated-columns-5a19191db9418 .animated-column-item:hover .animated-column-title, #animated-columns-5a19191db9418 .animated-column-item:hover .animated-column-desc { color:#ffffff }
Nano Lub روغن موتور نانیاکس

براي استفاده در موتورهاي بنزيني ( طراحي شده سال 1993 تا 1998 ) كه به سطح كيفي API SG و با پايين تر نياز دارد مناسب است.

.button-5a19191dbaf45 { margin-bottom: 15px; margin-top: px; min-width: 0px !important; } .button-5a19191dbaf45 { border-color: #ffffff !important; color: #ffffff; } .button-5a19191dbaf45:after { background-color:#ffffff; } .button-5a19191dbaf45:hover { border-color: #ffffff !important; color: #222222 !important; } .button-5a19191dbaf45:hover:after { background-color:#ffffff; } .button-5a19191dbaf45:hover i { color: #222222; }
#animated-columns-5a19191dbab5e.has-border { } #animated-columns-5a19191dbab5e.has-border .animated-column-item { border-left-width:1px; border-bottom-width:1px; } #animated-columns-5a19191dbab5e .animated-column-item { background-color:#0a0000; min-height:500px; } #animated-columns-5a19191dbab5e .animated-column-item:hover { background-color:#354459; } #animated-columns-5a19191dbab5e .animated-column-item:hover .animated-column-title:after { background-color:#ffffff } #animated-columns-5a19191dbab5e .animated-column-icon { color:#5841b8; font-size:128px; } #animated-columns-5a19191dbab5e .animated-column-image-icon { width:128px; } #animated-columns-5a19191dbab5e .animated-column-image-icon img { max-width:100%; } #animated-columns-5a19191dbab5e .animated-column-item:hover .animated-column-icon{ color:#5841b8; } #animated-columns-5a19191dbab5e .animated-column-title, #animated-columns-5a19191dbab5e .animated-column-desc{ color:#ffffff; } #animated-columns-5a19191dbab5e .animated-column-title { font-size:20px; } #animated-columns-5a19191dbab5e .animated-column-title:after { background-color: #ffffff; } #animated-columns-5a19191dbab5e .animated-column-item:hover .animated-column-title, #animated-columns-5a19191dbab5e .animated-column-item:hover .animated-column-desc { color:#ffffff }

برندگان قرعه کشی ها

 • از زمانی که روغن موتورم رو تغییر دادم متوجه عملکرد بهتر خودرو شدم
  واقعا ازتون ممنونم

  علی جعفری
 • روغن نانو نانیاکس بهترین روغنی هست که مصرف کردم

  محمد احمدی
 • من یک سال است که از این روغن استفاده کردم و واقعا ازش راضی هستم

  مهران نظری
.full-width-5a19191dbb435 { min-height:71px; padding:18px 0 24px; margin-bottom:0px; } #background-layer--5a19191dbb435 { background-image:url(http://naniaxco.com/wp-content/uploads/2014/08/naniax-11.jpg); background-position:center center; background-repeat:no-repeat; background-attachment: fixed;; }
.button-5a19191dbde34 { margin-bottom: 15px; margin-top: 0px; min-width: 0px !important; } .button-5a19191dbde34 { background-color:#3d4045; } .mk-button.button-5a19191dbde34.flat-dimension:hover { background-color:#26282b !important; }

مشتریانی که در قرعه کشی نانیاکس خوش شانس بوده اند

.full-width-5a19191dbda36 { min-height:0px; padding:40px 0 30px; margin-bottom:0px; background-color:#02122c; } #background-layer--5a19191dbda36 { background-position:left top; background-repeat:repeat; ; } .full-width-5a19191dbda36 .mk-fancy-title.pattern-style span, .full-width-5a19191dbda36 .mk-blog-view-all { background-color: #02122c !important; }

دانستنی های روغن موتور

روغن موتور چيست؟

روغن موتور از تركيب روغن پايه نفتي به اضافه ادتيوها بدست مي‌آيد. و ظايف مهم روغن موتور عبارتست از: روانكاري(كاهش دهنده اصطكاك بين قطعات)، كاهش سايش قطعات موتور، شست و شوي داخل موتور و تميز نگه‌داشتن قطعات داخل موتور از دوده و تركيبات حاصل از تجزيه روغن و رسوبات بين قطعات، آب‌بندي كامل بين سيلندر و پيستون، خنك نمودن قطعات داخلي موتور، كاركرد بهينه قطعات،متحرك موتور
در دماهاي مختلف و محافظت قطعات موتور در مقابل خوردگي و ضربه گيري.

.button-5a19191dc0343 { margin-bottom: 15px; margin-top: px; min-width: 0px !important; }

روغن موتور مناسب ماشین شما

برای آگاهی از این که کدام روغن برای خودروی شما مناسب است، بهترین منبع و مأخذ دفترچه راهنمای خودرو یا برچسب‌های داخل محفظه موتور (در صورتی که نوع روغن مشخص نشده، معنای آن استفاده از همان نوع قدیمی مینرال است).
استفاده از روغن مینرال یا نیمه سنتتیک برای موتوری که تنها استفاده از روغن سنتتیک در آن توصیه شده، می‌تواند برای موتور خطرآفرین باشد

.button-5a19191dc0b4f { margin-bottom: 15px; margin-top: px; min-width: 0px !important; }

نانو تکنولوژی

در سالهاي اخير، پيشرفتهاي تكنولوژي وسايل و مواد با ابعاد بسيار كوچك به دست آمده است و به سوي تحولي فوق العاده كه تمدن بشر را تا پايان قرن دگرگون خواهد كرد ، پيش مي رود . براي درك بهتر اندازه هاي مادون ريز ، قطر موي سر انسان را كه يك دهم ميليمتر است در نظر بگيريد ، يك نانومتر صدهزار برابر كوچكتراست . تكنولوژي و مهندسي در قرن پيش رو با وسايل ، اندازه گيريها و توليداتي سروكار خواهد داشت كه چنين ابعاد مادون ريزي دارند .

.button-5a19191dc1365 { margin-bottom: 15px; margin-top: px; min-width: 0px !important; }
.full-width-5a19191dbe380 { min-height:100px; padding:10px 0 70px; margin-bottom:0px; } #background-layer--5a19191dbe380 { background-image:url(http://www.naniaxco.com/wp-content/themes/naniax/images/pattern/3.png); background-position:left top; background-repeat:repeat; ; }

روغن موتور نانیاکس در روزنامه ایران

نانیاکس در ایران  

.full-width-5a19191dc16a8 { min-height:100px; padding:60px 0 0px; margin-bottom:0px; background-color:#3d4045; } #background-layer--5a19191dc16a8 { background-position:left top; background-repeat:repeat; ; } .full-width-5a19191dc16a8 .mk-fancy-title.pattern-style span, .full-width-5a19191dc16a8 .mk-blog-view-all { background-color: #3d4045 !important; }
ISO 14001

استاندارد بین المللی سیستم مدیریت زیست محیطی

.button-5a19191dc2c31 { margin-bottom: 15px; margin-top: px; min-width: 0px !important; } .button-5a19191dc2c31 { border-color: #ffffff !important; color: #ffffff; } .button-5a19191dc2c31:after { background-color:#ffffff; } .button-5a19191dc2c31:hover { border-color: #ffffff !important; color: #222222 !important; } .button-5a19191dc2c31:hover:after { background-color:#ffffff; } .button-5a19191dc2c31:hover i { color: #222222; }
#animated-columns-5a19191dc296f.has-border { } #animated-columns-5a19191dc296f.has-border .animated-column-item { border-left-width:1px; border-bottom-width:1px; } #animated-columns-5a19191dc296f .animated-column-item { background-color:#0f1217; min-height:500px; } #animated-columns-5a19191dc296f .animated-column-item:hover { background-color:#31465b; } #animated-columns-5a19191dc296f .animated-column-item:hover .animated-column-title:after { background-color:#ffffff } #animated-columns-5a19191dc296f .animated-column-icon { color:#5841b8; font-size:128px; } #animated-columns-5a19191dc296f .animated-column-image-icon { width:128px; } #animated-columns-5a19191dc296f .animated-column-image-icon img { max-width:100%; } #animated-columns-5a19191dc296f .animated-column-item:hover .animated-column-icon{ color:#5841b8; } #animated-columns-5a19191dc296f .animated-column-title, #animated-columns-5a19191dc296f .animated-column-desc{ color:#ffffff; } #animated-columns-5a19191dc296f .animated-column-title { font-size:20px; } #animated-columns-5a19191dc296f .animated-column-title:after { background-color: #ffffff; } #animated-columns-5a19191dc296f .animated-column-item:hover .animated-column-title, #animated-columns-5a19191dc296f .animated-column-item:hover .animated-column-desc { color:#ffffff }
ISO 18001

استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت شغلی

.button-5a19191dc3b4d { margin-bottom: 15px; margin-top: px; min-width: 0px !important; } .button-5a19191dc3b4d { border-color: #ffffff !important; color: #ffffff; } .button-5a19191dc3b4d:after { background-color:#ffffff; } .button-5a19191dc3b4d:hover { border-color: #ffffff !important; color: #222222 !important; } .button-5a19191dc3b4d:hover:after { background-color:#ffffff; } .button-5a19191dc3b4d:hover i { color: #222222; }
#animated-columns-5a19191dc388b.has-border { } #animated-columns-5a19191dc388b.has-border .animated-column-item { border-left-width:1px; border-bottom-width:1px; } #animated-columns-5a19191dc388b .animated-column-item { background-color:#0a0000; min-height:500px; } #animated-columns-5a19191dc388b .animated-column-item:hover { background-color:#354459; } #animated-columns-5a19191dc388b .animated-column-item:hover .animated-column-title:after { background-color:#ffffff } #animated-columns-5a19191dc388b .animated-column-icon { color:#5841b8; font-size:128px; } #animated-columns-5a19191dc388b .animated-column-image-icon { width:128px; } #animated-columns-5a19191dc388b .animated-column-image-icon img { max-width:100%; } #animated-columns-5a19191dc388b .animated-column-item:hover .animated-column-icon{ color:#5841b8; } #animated-columns-5a19191dc388b .animated-column-title, #animated-columns-5a19191dc388b .animated-column-desc{ color:#ffffff; } #animated-columns-5a19191dc388b .animated-column-title { font-size:20px; } #animated-columns-5a19191dc388b .animated-column-title:after { background-color: #ffffff; } #animated-columns-5a19191dc388b .animated-column-item:hover .animated-column-title, #animated-columns-5a19191dc388b .animated-column-item:hover .animated-column-desc { color:#ffffff }
ISO 9001

استاندار بین المللی سیستم مدیریت کیفیت

.button-5a19191dc4a35 { margin-bottom: 15px; margin-top: px; min-width: 0px !important; } .button-5a19191dc4a35 { border-color: #ffffff !important; color: #ffffff; } .button-5a19191dc4a35:after { background-color:#ffffff; } .button-5a19191dc4a35:hover { border-color: #ffffff !important; color: #222222 !important; } .button-5a19191dc4a35:hover:after { background-color:#ffffff; } .button-5a19191dc4a35:hover i { color: #222222; }
#animated-columns-5a19191dc4785.has-border { } #animated-columns-5a19191dc4785.has-border .animated-column-item { border-left-width:1px; border-bottom-width:1px; } #animated-columns-5a19191dc4785 .animated-column-item { background-color:#131a24; min-height:500px; } #animated-columns-5a19191dc4785 .animated-column-item:hover { background-color:#31465b; } #animated-columns-5a19191dc4785 .animated-column-item:hover .animated-column-title:after { background-color:#ffffff } #animated-columns-5a19191dc4785 .animated-column-icon { color:#5841b8; font-size:128px; } #animated-columns-5a19191dc4785 .animated-column-image-icon { width:128px; } #animated-columns-5a19191dc4785 .animated-column-image-icon img { max-width:100%; } #animated-columns-5a19191dc4785 .animated-column-item:hover .animated-column-icon{ color:#5841b8; } #animated-columns-5a19191dc4785 .animated-column-title, #animated-columns-5a19191dc4785 .animated-column-desc{ color:#ffffff; } #animated-columns-5a19191dc4785 .animated-column-title { font-size:20px; } #animated-columns-5a19191dc4785 .animated-column-title:after { background-color: #ffffff; } #animated-columns-5a19191dc4785 .animated-column-item:hover .animated-column-title, #animated-columns-5a19191dc4785 .animated-column-item:hover .animated-column-desc { color:#ffffff }
ISo 10004

استاندارد بین المللی رضایتمندی از مشتریان

.button-5a19191dc591b { margin-bottom: 15px; margin-top: px; min-width: 0px !important; } .button-5a19191dc591b { border-color: #ffffff !important; color: #ffffff; } .button-5a19191dc591b:after { background-color:#ffffff; } .button-5a19191dc591b:hover { border-color: #ffffff !important; color: #222222 !important; } .button-5a19191dc591b:hover:after { background-color:#ffffff; } .button-5a19191dc591b:hover i { color: #222222; }
#animated-columns-5a19191dc566a.has-border { } #animated-columns-5a19191dc566a.has-border .animated-column-item { border-left-width:1px; border-bottom-width:1px; } #animated-columns-5a19191dc566a .animated-column-item { background-color:#0a0000; min-height:500px; } #animated-columns-5a19191dc566a .animated-column-item:hover { background-color:#354459; } #animated-columns-5a19191dc566a .animated-column-item:hover .animated-column-title:after { background-color:#ffffff } #animated-columns-5a19191dc566a .animated-column-icon { color:#5841b8; font-size:128px; } #animated-columns-5a19191dc566a .animated-column-image-icon { width:128px; } #animated-columns-5a19191dc566a .animated-column-image-icon img { max-width:100%; } #animated-columns-5a19191dc566a .animated-column-item:hover .animated-column-icon{ color:#5841b8; } #animated-columns-5a19191dc566a .animated-column-title, #animated-columns-5a19191dc566a .animated-column-desc{ color:#ffffff; } #animated-columns-5a19191dc566a .animated-column-title { font-size:20px; } #animated-columns-5a19191dc566a .animated-column-title:after { background-color: #ffffff; } #animated-columns-5a19191dc566a .animated-column-item:hover .animated-column-title, #animated-columns-5a19191dc566a .animated-column-item:hover .animated-column-desc { color:#ffffff }

همکاران ما

#clients-5a19191dc646f { margin-bottom:10px; } #clients-5a19191dc646f .client-logo { border-color:transparent;; border-width: 1px; border-style: solid; margin:0 autopx; } #clients-5a19191dc646f .client-logo:hover { }
.full-width-5a19191dc5c45 { min-height:100px; padding:30px 0 25px; margin-bottom:0px; } #background-layer--5a19191dc5c45 { background-image:url(http://www.naniaxco.com/wp-content/themes/naniax/images/pattern/6.png); background-position:left top; background-repeat:repeat; ; }
.button-5a19191dcf7ed { margin-bottom: 15px; margin-top: 0px; min-width: 0px !important; } .button-5a19191dcf7ed { background-color:#7e8691; } .mk-button.button-5a19191dcf7ed.flat-dimension:hover { background-color:#f97352 !important; }

روغن موتور نانیاکس تنها تولید کننده روغن موتور با تکنولوژی نانو در ایران

.full-width-5a19191dcf2a5 { min-height:0px; padding:40px 0 30px; margin-bottom:0px; background-color:#f0f0f0; } #background-layer--5a19191dcf2a5 { background-image:url(http://www.naniaxco.com/wp-content/themes/naniax/images/pattern/9.png); background-position:left top; background-repeat:repeat; ; } .full-width-5a19191dcf2a5 .mk-fancy-title.pattern-style span, .full-width-5a19191dcf2a5 .mk-blog-view-all { background-color: #f0f0f0 !important; }